Burlövs kommun
www.burlov.se

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Burlövs kommun. Varje detaljplan har ett nummer. Ju högre nummer desto nyare är planen. En ny plan gäller över en gammal plan. Saknas något nummer har planen antingen ersatts av en nyare plan eller upphävts.

Hitta den gällande detaljplanen för ett område

Vet du inte fastighetsbeteckning eller nummer för detaljplanen? Gå då in på kartan och sök upp området och aktuellt detaljplanenummer. Vill du kan du klicka direkt i kartan och få fram dokumentet för planen. Du kan också söka i förteckningen nedan.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-10-22

Bygga, bo & miljö