Burlövs kommun

Naturområden

Natur- och kulturstigen

Den 4 kilometer långa Natur-
och kulturstigen  
börjar vid Kronetorps mölla
och slutar på Malmö Burlöv Golfbana. 
Du går genom slättlandskapet,  
över åkrarna, in bland träden  
och ut i det öppna landskapet igen.  
Efter en sväng på golfbanan  
kan du gå förbi Arlövsgården  
innan du fortsätter hemåt.  
De vackra gamla stallbyggnaderna  
och de vänliga hästarna är värda ett besök.  
På informationsskyltar längs vägen  
kan du läsa om växter, djur  
och olika kulturhistoriska minnesmärken.

Spillepeng och Tågarps hed

Väster om Arlöv ligger Spillepeng,  
ett fritidsområde med motionsslingor,  
vindskydd med grillplatser  
och möjligheter till fågelskådning.

Här finns även ett utegym

och en mountainbikebana.  
Längst upp på Spillepeng finns ett informationstorg  
där du kan läsa om naturen  
och kulturhistorien när du tittar ned på Tågarps hed.

Strandängen vid Lommabukten,  
närmast Spillepeng, heter Tågarps hed  
och har en intressant natur- och kulturhistoria. 
Här har boskap betat sedan bronsåldern.

Bernstorps mosse

Bernstorps mosse är inte stor,  
men här finns mycket djur och växter.

Naturområden

Spillepengens rekreationsområde

Rekreationsområdet utgörs idag av utfyllnad på gammalt deponiområde som omvandlats till rekreationsområde. Här finns motionsspår för den träningssugne och ett utegym för den som vill. 2019 invigdes även mountainbike-bana.

 

Från en utsiktsplats har du en härlig vy över Lommabukten. I norr avgränsas det av Kalinaån, en av Sege ås ursprungliga utloppsarmar, och i söder av Sege å. På spetsen av Spillepengen har SYSAV sin avfallsanläggning.

Naturpunkt Strandäng

Längs kommunens kustremsa till Lommabukten finner vi strandängarna som benämns Tågarps hed. Strandängarna har en intressant natur- och kulturhistoria då de betats sedan bronsåldern. Betet, tillsammans med de regelbundna översvämningarna av salt havsvatten, har gjort att det över århundradena har utvecklats en speciell saltängsvegetation med en mångfald, varav den del ovanliga, växter och insekter.

Lommabukten med tillhörande strandängar, Tågarps hed inkluderat, utgör idag ett så kallat Natura 2000-område. Det innebär att det är ett av de områden som valts ut att ingå i EU:s nätverk för värdefull natur. Eftersom fågellivet och naturen är känslig har naturreservat bildats. Det är inte tillåtet för vare sig människor eller hundar att gå ut på strandängarna mellan den 15 mars till den 30 september då fåglarna häckar. Håll därför gärna hundarna kopplade även i anslutning till reservatsområdet, så att de inte "rymmer" in i naturreservatet. I vattnet i södra delen av Lommabukten är det beträdnadsförbud året om.

 

Många fåglar uppehåller sig på strandängarna och i det grunda vattnet, där de finner rikligt med föda i form av bland annat musslor och maskar. På Tågarps hed finner vi häckande par av Burlövs kommunfågel skärfläckan, som man känner igen på den långa uppåtböjda svarta näbben.

Tågarps hed

Naturpunkt Strandäng är en informationssatsning om regionens rika strandängar, där bland annat Tågarps hed ingår. Projektet är ett sk. NIP (LONA)-projekt som Burlövs kommun driver tillsammans med Lomma kommun, Malmö stad, SYSAV och Skånes ornitologiska förening.

Hösten 2008 invigdes tre "informationstorg", bl.a. på Spillepengen, där man kan läsa om strandängarnas ekologi, kulturhistoria, växter och djur. En broschyr med information och kartor kommer också att tas fram. Informationssatsningen är tänkt att ge en ökad medvetenhet om naturen och en förståelse varför det är så viktigt att skydda dessa känsliga och vackra miljöer. Tanken är även att locka besökare till området, även om vissa restriktioner gällande tillgänglighet måste hållas för att inte störa det känsliga fågellivet.

Natur- och kulturstråket / LIP-stråket

Natur- och kulturstråket i Burlövs kommun har mycket att erbjuda för den som vill motionera eller insupa kunskap om svunna tider. Stråket på 4 kilometer kan nås från Arlöv vid Kronetorps Mölla eller vid Arlövsgården. Längs promenadstråket kan man bland annat se äldre kulturlämningar i åkerlandskapet, ängar, våtmarker och dammar med en rik biologisk mångfald. Informationsbroschyr med karta finns på länken nedan och går också att hämta på Medborgarhuset i Arlöv.

Bernstorps mosse

I södra delen av kommunen ligger Bernstorps mosse, inklämd mellan Hornbach och väg 11. Området är dock ett av kommunens allra artrikaste. För den som tar steget från Hornbachs parkering ut på mossen väntar en spännande upptäcktsfärd! Här finner man grodor, tre olika arter av orkidéer, svärdslilja och den sällsynta lökgamandern. Här finns många olika fågelarter så som brun kärrhök (häckande), rörhöna, gök, näktergal och pungmes.

Har du hittat en skadad fågel?

Då kan du kontakta Fågelskydd Spillepeng, tel. 070-266 14 66
På Skånes ornotologiska förenings hemsida kan du även få råd om fåglar och läsa om rehabilitering av sjuka eller skadade fåglar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-06-19

Bygga, bo & miljö