Burlövs kommun

Höns

För att få ha höns (begränsat antal, inte tupp) i område med detaljplan krävs det tillstånd enligt 4 § lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun.

När du lämnar in ansökan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden. Om ansökan lämnas in ofullständig och om efterfrågade uppgifter saknas, kan miljö- och byggnämnden komma att begära in kompletteringar.

Vi vill samtidigt informera om följande

1. Hönsen ska enligt 4 § djurskyddslagen hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Av denna anledning förordas inhägnad hönsgård, där hönsen kan röra sig fritt, och hönshus.

2. Hönsen ska enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (till miljöbalken) förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

3. Spillningen från hönsen kan komposteras, men lika gärna grävas ned i anslutning till växande grönska/användas som gödsel i det egna trädgårdslandet. Hanteringen förutsätts ske på sådant sätt att närboende inte utsätts för olägenhet.

I det fall hönsen trots allt ska hållas i bur gäller bland annat att:

4. Endast hönsraser som har en medelvikt under 2,4 kg/får hållas i burar. Hönsen får hållas i burar i högst två år och ska redan som unghöns vara vana vid detta hållningssätt.

5. Arean per höna i bur ska vara minst 0,075 m2 (varav 0,060 ska vara tillgänglig area). En bur får dock inte vara mindre än 0,2 m2. Större bur, än vad minimi-kraven anger, förordas.

6. I övrigt se Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2019:23.

Mycket bra information om höns och hönshus går att finna på nätet.

Avgift

För hanteringen av ansökan tas en avgift ut. Avgiften är fastställd enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö