Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplaner på gång

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Här kan du följa arbetet med nya detaljplaner som kommunen arbetar med. När en detaljplan är helt klar hittar du information om dem under "Gällande detaljplaner".

Flera dokument bildar en detaljplan

Inför framtagandet av en detaljplan tas en mängd olika dokument fram som ska gälla för lång tid. Dessa dokument hittar du under respektive detaljplan. Oftast döps detaljplaner efter orten, med fastighetsbeteckning och kanske en annan anvisning för vägledning om vilket område planen omfattar. 

 

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-07-06

Bygga, bo & miljö