Burlövs kommun
www.burlov.se

Lägenhetsregister för fastighetsägare

byggarbetsplats för flerfamiljshus vid Kronetorp park

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Till kommunen ska uppgifter lämnas in vid:

 

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

 

Fastighetsägarna ska också informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden inom 3 månader. De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Det är Lantmäteriet som ansvarar för registret, kommunerna som ajourhåller det och fastighetsägarna som rapporterar förändringar i registret till kommunen.

Kontakta oss

GIS-samordnare

Johanna Andersson

johanna.andersson@burlov.se

040-625 66 29

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö