Burlövs kommun
www.burlov.se

Parker, lekplatser, kolonier och naturvård

grön äng med vita blommor

I Burlövs kommun finns ett tjugotal parker och grönområden. Längs kuststräckan ligger Tågarps hed, som blev naturreservat under 2008 och från Kronetorps mölla till Sege å sträcker sig en lång natur- och kulturstig på hela fyra kilometer. Läs mer och upptäck det gröna Burlöv!

Kommunteknik sköter om parker, lekplatser och mycket annat

Inom kommunen är den flera olika typer av markytor som vi sköter om.

Vi tar hand om klippta gräsytor, vi sköter om planteringar, träd och häckar och vi har dessutom en stor del naturmark, som behöver tillsyn och viss vård.

Därutöver förnyar och underhåller vi kommunala lekplatser.


Återstående kommunala ytor är sandytor, hårdgjorda ytor och vattenytor.
Vi har också ett antal lekplatser inom allmän mark som vi ansvarar för vad gäller skötsel och tillsyn.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-12-18

Bygga, bo & miljö