Burlövs kommun

Kulturstipendium

Varje år delar Burlövs kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor.

Kulturstipendium

Stipendiet är avsett att möjliggöra kvalificerad utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för utövare, som är i början av sin konstnärliga bana. För att komma i fråga ska man vara mantalsskriven i Burlöv eller ha nära anknytning till kommunen.


Ansökningstiden går åligen ut den 28 februari. Man formulerar sin ansökan fritt i ett brev.

Några kulturstipendiater genom åren:

Viking Stjernfeldt 2018

Liisa Veiderma 2017

Nils Hernqvist 2016

Marcos Cerutti 2015

Philip Lithner 2014

Max Pahmp 2013

Karin Lentz 2012

Tord Hansson 2010
Hanna Ezzi 2008
Paul Nilsson 2005
Mathias Lithner 2001
Jens Ohlin 1999
Karin Lentz 1993
Gull Åkerblom 1992
Lukas Moodysson 1987

Kontakta oss

Enhetschef kultur i Burlöv

Jim Broström

jim.brostrom@burlov.se

040-625 63 72

Senast uppdaterad:
2019-05-09