Burlövs kommun
www.burlov.se

Till ungdomar

Att vara tonåring ?

Ungdomstiden kan vara rolig men samtidigt väldigt påfrestande. Det handlar om att hitta vem du själv är samtidigt som det finns ett krav på att passa in. Ibland blir pressen att passa in, se bra ut, vara populär och så vidare, för stor. Det är mycket som händer som påverkar en både positivt och negativt.

Känner du att du behöver hjälp för att kunna hantera detta eller något annat som känns jobbigt eller har du någon vän som du är orolig för? Eller har du kanske funderingar kring andra frågor? Kontakta oss, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

 

Ungdomsgruppen verkar på individ-, grupp - och samhällsnivå. Vi samarbetar med föreningar och har även nätverksträffar med skolor och myndigheter. Vi försöker vara tillgängliga som möjligt. Ungdomar och föräldrar kan höra av sig till oss med små eller stora funderingar.

 

Barnombudsmannen och barnkonventionen

Barnombudsmannen arbetar för att se till barn och ungas rättigheter i alla lägen. De har på sin webbplats även information om FNs barnkonvention , som handlar om barn och ungas rättigheter upp till 18 års ålder.

I Sverige och övriga länder måste göra sitt bästa för att leva upp till barnkonventionen. Så måste det också vara i Burlövs kommun, när vi skriver regler eller liknande för det som rör barn och unga.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid