Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter kulturskolan

Här hittar du information om aktuella avgifter för kulturskolan.

Avgift, 4-20 år

Instrument, solosång, musikproduktion, teater, skapande verkstad, dans, kör.

300 kr/termin

Syskonrabatt

Vi erbjuder rabatt när flera syskon från samma familj anmäler sig till kurser.

 

Avgift med syskonrabatt

Syskon

Kostnad

Första syskonet

200 kr/kurs

Andra syskonet

100 kr/kurs

Tredje samt följande syskon

Gratis

Avgift, från 21 år

Instrumentundervisning, i mån av plats:

900 kr/termin

Kör, orkester:

500 kr/termin

Instrumenthyra

250 kr/termin

 

I musikkurserna kan eleven förväntas tillhandahålla en del av de undervisningsmaterial (spelböcker, noter) och förbrukningsvaror (till exempel rörblad och ventilolja) som läraren anser nödvändig för undervisningen.

Kontakta oss

Chef Kulturenhet (BUR)

Jonna Salomonsson

Jonna.Salomonsson@burlov.se

040-625 67 46

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid