Burlövs kommun

Kulturpedagogerna "Barn har 100 språk"

Vi heter Kristina Helgesen och Klara Sjöblom. Vårt uppdrag är att komma ut till förskolor och skolor i hela kommunen för att arbeta med barnen utifrån "Barn har 100 språk" och vara ett stöd till pedagogerna i hur de kan planera sin undervisning utifrån de estetiska språken.

två kvinnor tittar rakt in i kameran

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid