Burlövs kommun

Arlövs kyrka

Drygt 100 år gammal

År 1900 invigdes Arlövs kyrka, ritad av arkitekten Alfred Arwidius. Kyrkan är uppförd i gult maskinslaget tegel i nygotisk stil med mönstrat skiffertak samt lister, portaler och fönsterinfattningar i sandsten från Övedskloster.

 

År 2000, på sin hundraårsdag, återinvigdes kyrkan efter en omfattande invändig renovering, då man bland annat återställde den ursprungliga färgsättningen. Under 2005 installerades en ny orgel i norra korsarmen.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid