Burlövs kommun
www.burlov.se

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Vem kan bli invald i Burlövs Hall of Fame?

Förslag på personer till Hall of Fame kan väckas av vem som helst — när som helst. Vet du en person som du tycker förtjänar att bli invald? Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen med ditt förslag!

Förslagen skickas via post till:

Kultur- och fritid, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv

Alternativt, kontakta Kultur- och fritidschef Reia Collberg via mail:
reia.collberg@burlov.se

Kriterier

För nu levande personer:

Personerna ska vara födda i, ha stark anknytning till eller verka inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.


Inom kulturlivet: Kulturutövare som är allmänt erkända och som under en längre tid nått en större publik inom kulturlivet i vid bemärkelse.


Inom idrotten: Idrottsutövare som uppnått framstående resultat nationellt eller internationellt, och avslutat sin aktiva karriär.


För avlidna personer inom områdena kultur och idrott:

Personerna ska vara allmänt erkända inom kulturlivet eller inom idrotten och vara födda, ha stark anknytning till eller ha verkat inom nuvarande Burlövs kommuns gränser.

Kontakta oss

Kulturchef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid