Burlövs kommun
www.burlov.se

Vision, mål och värdegrund

Kvinna gör tummen upp

I maj 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Burlövs kommun, Vision 2030, samt en Värdegrund. I maj 2018 antogs övergripande mål för Burlövs kommun 2019-2022. 

Burlövs kommuns värdegrund talar om att vi arbetar för kommunens medborgare, företag, föreningar och andra som efterfrågar vår service. Den innehåller värdeorden bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet och likabehandling. I värdegrunden gjordes en mindre revidering 2021-01-18.


Kommunens vision för 2030 är "Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur" och målorden för Burlövs kommun är trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse.


Med utgångspunkt i värdegrunden och visionen har kommunfullmäktige antagit övergripande mål för Burlövs kommun för perioden 2019–2022. Målområdena är attraktiva Burlöv, tillgängliga Burlöv, hållbara Burlöv och trygga Burlöv.

Kontakta oss

Kommunikationschef

Elisabeth Marcusson

elisabeth.marcusson@burlov.se

040-625 61 12

Senast uppdaterad:

Kommun & politik