Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2020-05-26
  Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 25 maj 2020
  Protokoll från planutskottets sammanträde den 25 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-20
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 18 maj 2020
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-05-14
  Antagande av detaljplan för Tågarp 19:60 m. fl., området kring Östgatan
  Läs mer
 • 2020-05-11
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 maj 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 maj 2020 är justerat.
  Läs mer
 • 2020-05-08
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 29 april 2020
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 29 april 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-05-08
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 4 maj 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-05-05
  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 28 april 2020
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 april 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-05-05
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 28 april 2020
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 28 april 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2020-04-06
  Kungörelse om utställning av förslag till ny renhållningsplan för Burlövs kommun och Malmö stad.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik