Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • 2019-01-17
  Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 9 januari 2019
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 9 januari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges presidium den 10 januari 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 10 januari 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Sammanträdesprotokoll från kommunrevisionen den 14 januari 2019
  Protokoll från kommunrevisionen sammanträde den 14 januari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 januari 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 8 januari 2019
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 8 januari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 januari 2019
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 januari 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 3 januari 2019
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 3 januari 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2019-01-08
  Meddelande om överförmyndarens expeditionstider år 2019
  Läs mer
 • 2019-01-04
  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 3 januari 2019
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 3 januari 2019 är justerat.
  Läs mer
 • 2018-12-19
  Kungörelse om samråd - Detaljplan för Tågarp 16:75 i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 17 december 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 är justerat.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14