Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020
  Protokoll frånkommunstyrelsens arbetsutskottet sammanträde den 26 oktober 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från Finsam - Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp den 22 september 2020
  Protokoll från Finsam - Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps sammanträde den 22 september 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 oktober 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 oktober 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Anslagna paragrafer från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2020
  Paragraferna 251-252 från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2020 är justerade.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 12 oktober 2020
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 12 oktober 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 13 oktober 2020
  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 13 oktober 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 15 oktober 2020
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 oktober 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2020
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från planutskottet den 12 oktober 2020
  Protokoll från planutskottets sammanträde den 12 oktober 2020 är justerat.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 5 oktober 2020
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från löneservicenämnden den 30 september 2020
  Protokoll från löneservicenämndens sammanträde den 30 september 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
  Läs mer

 • Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 28 september 2020
  Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 september 2020 är justerat.
  Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-11-14

Kommun & politik