Burlövs kommun

Anslagstavla

Detta är Burlövs kommuns officiella anslagstavla. Från att beslut publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.


  • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april 2021
    Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 april 2021 är justerat.
    Läs mer

  • Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden den 30 mars 2021
    Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 mars 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
    Läs mer

  • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 24 mars 2021
    Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars 2021 är justerat.
    Läs mer

  • Antagande av detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., kvarteret Hanna
    Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 § 22 att anta Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna.
    Läs mer

  • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2021
    Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.
    Läs mer

  • Anslagna paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 24 mars 2021
    Paragraferna 53 och 63 ur protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars 2021 är justerade.
    Läs mer

Laglighetsprövning

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Förvaltningsrätten i Malmö senast tre veckor efter att beslutet fattats. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt eller inte. Rätten gör utöver det ingen bedömning av beslutets lämplighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik