Burlövs kommun
www.burlov.se

Hållbart arbetsliv med EU-projektet PEPP

Blå flagga med gula stjärnor och undertill texten "Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden"

Att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer mår bra och utvecklas. Det är vad som står i fokus i EU-projektet PEPP (Personligt Engagemang På Plats) som drog igång hösten 2017. Ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv.

Samarbete med andra kommuner

PEPP är ett samarbetsprojekt mellan Kävlinge, Burlöv och Lomma, som fått 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på kompetensutveckling för hållbart arbetsliv.

Skapa bättre förutsättningar för hållbart arbetsliv

Projektet innefattar kompetensutvecklingsinsatser för att förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser och riktar sig till alla medarbetare och chefer i de tre kommunerna. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

Det övergripande syftet med projektet är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där chefer och medarbetare mår bra och utvecklas. Målet är ett att skapa ökade förutsättningar för:

 • Ett hållbart arbetsliv
 • Chefer att utöva ett hälsofrämjande ledarskap
 • Ett engagerat medarbetarskap
Grafisk illustration av hur PEPP är uppbyggt

Behovsanalys gav kompetensutvecklingsinsatser

Satsningen utgår från tre spår som är centrala för ett hållbart arbetsliv; organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap.


Kartläggningar har genomförts för att undersöka nuläget och identifiera vilka kommunernas största utvecklingsbehov är. Efter analys av underlagen tar nu cirka 4500 medarbetare, varav 200 chefer, del av några av de 16 olika aktiviteterna inom PEPP:s två utvecklingsprogram. Varje del består av kompetensutvecklingsinsatser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas behov.

Program för engagerat medarbetarskap

 • Jag som medarbetare
 • Hälsa
 • Min arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Grupputveckling
 • Balans
 • Värdegrund

Program för hälsofrämjande ledarskap

 • Jag som chef
 • Hälsa
 • Målstryning
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Grupputveckling
 • Erfarenhetsutbyte
 • Värdegrund

 

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till pepp@burlov.se

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-04-04

Kommun & politik