Burlövs kommun
www.burlov.se

Brukarundersökningar

Varje år deltar socialförvaltningen i Burlöv i olika nationella brukarundersökningar. Det ger värdefull kunskap om vad medborgare tycker om de insatser och den service som socialförvaltningen ger.

Enkäter skickas till alla som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i äldreboende.


Det genomförs även brukarundersökningar för medborgare som får ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt för personer med funktionsnedsättning.


Klicka på de olika avsnitten så får du mer information om brukarundersökningarnas resultat.

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg (BUR)

Mette Davidsson

Mette.Davidsson@burlov.se

040-625 69 22

Senast uppdaterad:

Kommun & politik