Burlövs kommun

Bolag sköter vissa delar av Burlövs kommuns arbete.
Flera kommuner i sydvästra Skåne
äger dessa bolag tillsammans.
Burlövs Bostäder AB ägs däremot
bara av Burlövs kommun.


Burlövs Bostäder AB

har ungefär 2 500 lägenheter,
och är Burlövs kommuns enda egna bolag.


Kommunassurans Försäkrings Syd AB, KSFAB

52 olika kommuner i södra Sverige äger bolaget.
Bolaget ordnar försäkringar.


Sydvatten AB

ger dricksvatten
till invånare i Skåne.
17 skånska kommuner äger tillsammans bolaget.


Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag,

har 14 skånska kommuner som delägare,
och tar hand om sopor i södra Skåne.

Bolag

medborgarhuset i Arlöv

Vissa funktioner av Burlövs kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i form av nämnder. Dessa bolag är, med undantag av Burlövs Bostäder AB, samägda av flera olika kommuner i sydvästra Skåne.

Burlövs Bostäder AB

Med ett bestånd på ungefär 2 500 lägenheter, är Burlövs Bostäder AB Burlövs kommuns enda helägda dotterbolag.

Kommunassurans Försäkrings Syd AB (KSFAB)

Kommunassurans Försäkrings Syd AB samägs av 52 olika kommuner i södra Sverige. Bolaget erbjuder sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar.

Sydvatten AB

Sydvatten AB producerar och levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget ägs gemensamt av dessa skånska kommuner.

Sysav

Sysav är Sydskånes avfallsaktiebolag, med 14 skånska kommuner som delägare, svarar för avfallshantering och återvinning i södra Skåne.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik