Burlövs kommun

Upphandling

Dator ovanifrån

Burlövs kommun styrs av Lagen om Offentlig Upphandling

Inköp och upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på de grundläggande EU-rättsliga principerna om transperens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande.

Varje inköp och upphandling som genomförs i Burlövs kommun ska bygga på dessa principer, följa gällande lagstiftning samt ta hänsyn till kommunens inköpspolicy. 

Kommunövergripande upphandlingar

Burlövs upphandlingsstrateg arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men svarar även för utveckling, information och rådgivning. Kommunens nämnder/förvaltningar ansvarar själva för upphandlingar och avtal som är specifika för respektive förvaltning. 

Verktyg för offentlig upphandling

Via Visma/Opic kan du se vilka upphandlingar som är aktuella för Burlövs kommun.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik