Burlövs kommun

Budget

Tre kvinnliga kollegor hälsar på varandra med armbågarna.

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till.

I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet. Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2019-2022.

Digital budget för år 2022

Som en del av digitaliseringen i Burlövs kommun är budgeten för år 2022 för första gången helt digital. Detta innebär att den är mer lättillgänglig för dig som av olika anledningar använder skärmläsare på dator. Följ länken nedan för att komma till budgeten. Den som hellre skriver ut och läser dokumentet hittar där en förenklad PDF-version av budgeten att ladda ner.

Kontakta oss

Ekonomichef

Ola Nyberg

ola.nyberg@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:

Kommun & politik