Burlövs kommun

Kronetorpstaden

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Kronetorpstaden ligger mellan Arlöv och Åkarp och begränsas av Södra stambanan i norr, motorvägarna E6 och E22 i söder och öster och Kronetorpsvägen i väster. Lundavägen går genom området. Kronetorpstaden är ett stort utbyggnadsområde som omfattar cirka 100 hektar.

Kronetorpsområdet pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder, service och verksamheter i både översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, (aktualitetsförklarad 180502) och bostadsförsörjningsprogrammet (antaget 180917).


Kronetorps gård som nås via en allé från Lundavägen, har gett namn åt området.
Gården utgör, med sin mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet, ekonomibyggnader, trädgård, jaktpark och allé, ett ovärderligt inslag i området.


Knappt hälften av marken ägs av kommunen, resten är privatägd. Större markägare inom området har deltagit i processen, bland annat med tidigare arkitekttävlingar.


Ett planprogram har tagits fram för hela den nya stadsdelen. I anslutning till den gamla gårdsmiljön finns nya bostadskvarter och en andra etapp av bostadsbebyggelsen håller på att detaljplaneläggas. I den nordvästra delen av området byggs kommunens nya badhus.

Byggnation av det nya badhuset.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö