Burlövs kommun

Humlemadskolan åk F-6

Välkommen till Humlemadskolan!

Humlemadskolan i Arlöv har förtroendet att bedriva skolverksamhet för barn från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns förskoleklass, grundskola år 1-6 samt fritidshem. Vår välutbildade personal samarbetar kring alla elever och vi samverkar mellan förskoleklass, skola och fritidshem. 

Delaktighet och inflytande

Att eleverna är delaktiga och har inflytande är viktigt för oss eftersom detta leder till ökad lust och nyfikenhet. I undervisningen märks det genom att vi arbetar med språkutvecklande parsamtal där elevernas tankar och reflektioner får ta mycket plats. Detta ser man i klassrummet genom att eleverna har mycket talutrymme och är aktiva. 

Språkutveckling

På skolan pågår ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete där vi fokuserar på att ha en språkinriktad undervisning som innebär att lärare och personal har en hög medvetenhet om barns språk och hur detta kan utvecklas genom medveten undervisning där man arbetar med begrepp och ord på ett medvetet sätt. 

Likabehandling

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling genom att jobba med relationer mellan barn och vuxna och mellan barn. Vi har klassråd och elevråd där vi pratar om hur vi har det på skolan och hur vi vill ha det. Vi har alltid vuxna ute när eleverna har rast.


Om något sker på skolan så utreder vi det som skett och kontaktar hemma vid alla större händelser där det finns starka känslor inblandade.


Tillsammans med våra elever och föräldrar skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barn.

Kontakta oss

Humlemadskolan åk F-6

Adress: Elisetorpsvägen 13
Telefon expeditionen: 040-625 62 28
e-post: exp.humlemadskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg