Burlövs kommun
www.burlov.se

LOV - Lag om valfrihetssystem

LOV (Lag om valfrihetssystem 2008:962) ger dig möjlighet att välja vem som ska utföra de beviljade insatser som kommunen har valt ska ingå i LOV. Du kan känna dig trygg i att utföraren följer lagstiftningen och lever upp till kraven.

Syftet med valet är att du ska kunna välja den utförare som passar dig bäst. Om du inte är nöjd med utföraren har du alltid möjlighet att göra ett nytt val och få ny utförare.

Val av utförare

De godkända utförarna kommer att publiceras nedan under "Läs mer". Du kan även få uppgifterna av din biståndhandläggare eller Medborgarservice. I dag kan val göras för serviceinsatserna tvätt och städ.
Valet är mellan kommunens hemtjänst eller en privat utförare. För annan service och insatser finns i nuläget ingen privat utförare.

Hur väljer jag utförare?

Du som har beviljats insatser väljer utförare genom att använda blanketten Val av utförare för serviceinsatser. Blankett och information om utförare hittar du längre ner på sidan.

Du kan även få blanketten av biståndshandläggare eller Medborgarservice.

När du har gjort ditt val, så kontaktar utföraren dig, så att ni tillsammans kan komma överens om när insatserna ska starta.

Byte av utförare

Använd blanketten val av utförare ytterligare en gång och lämna till kommunen.

Det finns ingen begränsning på hur många gånger eller hur ofta du får byta utförare. Ditt byte genomförs inom två veckor från det att utförarna fått önskemålet om byte. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta. Om du är missnöjd med en utförare, berätta gärna det för utföraren, så underlättar det för dem att bli bättre.

Vem kan hjälpa mig om jag har svårt att välja

Den som av olika skäl inte kan välja själv kan ta hjälp av god man eller annan laglig företrädare. Kommunens biståndshandläggare får inte göra valet åt dig.

Måste jag välja

För den som inte kan eller vill göra ett aktivt val av utförare fördelas under sexmånaders perioder i följande ordning; Samhall, Burlövs kommun, Davego

Avgift

Hemtjänstavgiften som bygger på maxtaxan förändras inte genom det egna valet. Du får bara en räkning från Burlövs kommun.

Tilläggstjänster

Det finns utförare som erbjuder tilläggstjänster, till exempel trädgårdsarbete, storstädning, fönsterputsning och snöröjning. För dessa tjänster tas en extra avgift, som betalas direkt till utföraren. Det kan finnas möjlighet att göra skatteavdrag med 50 procent på arbetskostnad.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg