Burlövs kommun

Hjälp och skydd

Om du har utsatts för våld av den du lever med eller någon annan som står dig nära kan du få hjälp. Det finns alltid möjlighet till stödsamtal samt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, polis eller andra myndigheter. Du som använder våld kan också få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende. 

Här söker du hjälp efter kontorstid

I akuta situationer efter kontorstid och på helger vänder du dig till social jour 040 – 34 56 78 eller SOS Alarm 112.

Sociala jouren arbetar både via telefon och med hembesök, alla dagar kl. 16.00-03.00.

Det finns olika former av hjälp

Skyddat boende

I kontakt med socialförvaltningen kan du och/eller dina barn vid behov erbjudas tillfälligt skyddat boende om du har blivit utsatt för våld. Där finns personal så att du och dina barn kan känna er trygga.  

Ekonomi

Om du har små eller inga möjligheter att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Har du egen inkomst som inte är tillräcklig kan du ansöka om kompletterande försörjningsstöd.

Sjukvård

Det är viktigt att uppsöka sjukvården om du har blivit misshandlad. Du får skadorna omhändertagna och kan få dem dokumenterade, något som kan vara viktigt som bevis vid en eventuell rättegång. Vänd dig till vårdcentralen eller sjukhusens akutavdelningar.


Vårdcentralen i Arlöv: Svenshögsvägen 6, 040-623 41 00

För rådgivning ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177, öppet dygnet runt.

Polis

Det kan vara svårt att göra en polisanmälan men då våld är en kriminell handling bör det anmälas.

Ring tel. 112 vid akuta ärenden.

Ring tel. 114 14 vid övriga ärenden.

Samtalsstöd


Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
Malmö kvinnojourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
040-30 11 13
RFSL stödmottagning
020-34 13 16
Mansjouren
08-30 30 20
Öppenvårdsenheten Magnolian040-625 60 00

Kvinnojouren Öresundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

040-12 55 86


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg