Burlövs kommun
www.burlov.se

Försäljning av tobak och e-cigaretter

Den som vill sälja tobak och e-cigaretter ska enligt lagen om elektroniska cigaretter respektive tobakslagen, anmäla detta till kommunen.

Socialförvaltningen ansvarar i Burlövs kommun

I Burlövs kommun ska anmälan göras till socialförvaltningen. Det är också denna förvaltning som är ansvarig för tillsyn av de butiker som säljer tobak och e-cigaretter. Särskilt tonvikt läggs vid att ungdomar under 18 år inte har möjlighet att inhandla tobak eller e-cigaretter. Vår erfarenhet säger oss att vi kan förebygga många ungdomsproblem genom att minimera sådan försäljning.

Ny lag om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär:

 • Att du som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd.
 • Att du som genom anmälan hade tillåtelse att sälja innan 1 juli måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.
 • Samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.


Ansökningen lämnas in till Socialförvaltningen och prövas innan du får tillstånd att sälja tobak. Ansökningar tas emot från och med 1 juli 2019.

Anmälan

För att anmäla försäljning av e-cigaretter och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till socialförvaltningen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till socialförvaltningen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren.

Krav

För att få lov att sälja e-cigaretter och/eller tobak måste man ha:


 1. Registrerat företag, en förening eller stiftelse. Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.

 2. Egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning vid det specifika försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet skall finnas i lokalen. Blanketter för programmet finns att hämta på länken till höger.

 3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp. Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak, e-cigaretter och vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.

 4. Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen. Enligt denna får reklamen inte vara påträngande, uppmanande eller uppsökande. När det gäller tobak får det inte finnas någon reklam på utsidan av försäljningsstället. Det är också förbjudet att skriva "billiga cigaretter" eller liknande då detta bryter mot lagen genom att uppmuntra till köp. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går för tillåten reklam kan man kontakta socialförvaltningen för en diskussion.

 5. Matutbud vid försäljning av folköl. För att få sälja folköl i butik krävs ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det ska då finnas ett antal produkter från olika grupper av livsmedel som t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.


Kommunen kan komma att genomföra kontrollköp, vilket innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende provar att köpa tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra sådana kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg, men ska snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället om att kontrollköp gjorts. Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja tobak och e-cigaretter. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse.

Regler för tobaksförsäljning

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år
Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.


Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. En tobaksvara får inte heller säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.


Förpackning

Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram


Märkning

Alla tobaksvaror ska vara märkta med hälsovarningar. Hur det ska se ut bestäms i föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Det är inte tillåtet  och förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländsk ext/hälsovarningar.


Marknadsföring

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.


Egenkontroll

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Regler vid försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

E-cigaretter får inte säljas till någon under 18 år

Du får bara sälja eller på annat sätt lämna ut elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till personer över 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.


Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. En tobaksvara får inte heller säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.


Förpackning

Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Om en styckförpackning saknar informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.


Märkning

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning. Om en förpackning saknar hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.


Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, får inte;


 1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter,
 2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,
 3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
 4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.


E-tjänster och Blanketter

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-05-20