Burlövs kommun
www.burlov.se

Försäljning av läkemedel

Vissa receptfria läkemedel (inklusive nikotinläkemedel) får enligt "Lag om handel med vissa receptfria läkemedel" säljas i detaljhandeln. Kommunerna kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och mottagare av anmälan. I Burlövs kommun är det socialförvaltningen som utför kontrollen.

Socialförvaltningen ansvarar i Burlövs kommun

Kommunerna kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och mottagare av anmälan. I Burlövs kommun är det socialförvaltningen som utför kontrollen.

Anmälningsplikt

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket i förväg. Även väsentliga förändringar i verksamheten ska anmälas. Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den ska efterlevas. Läkemedelsverket ska vidare underrätta kommunen om inkomna anmälningar enligt lagen.

Försäljning och förvaring

  • Med undantag av nikotinläkemedel får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller enligt Alkohollagen.
  • I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt och kontinuerlig uppsikt av personal.
  • Läkemedlen får inte vara åtkomliga för, eller säljas till, konsument under 18 år. I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel.
  • Det ska finnas en tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbudet.
  • Läkemedel får säljas endast i originalförpackning som är obruten och utan brister. Bipacksedel ska bifogas.
  • Läkemedel ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel och förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna på förpackningen.
  • Läkemedel ska vid försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid så att utgångsdatum inte passeras under den förväntade användningstiden.

Egenkontroll

För att få sälja läkemedel måste ett egenkontrollsprogram upprättas, vilket innehåller instruktioner till personalen för hur bland annat ovanstående försäljningskrav säkerställs och vem som ansvarar för detta i organisationen.

Kommunens tillsyn

Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunen har inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket om konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen.

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en årlig avgift per försäljningsställe för sin tillsyn. Kommunerna har också möjlighet att besluta om avgifter för sitt arbete enligt den så kallade självkostnadsprincipen.

 

Burlövs kommuns tillsynsavgifter framgår i länk nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete