Burlövs kommun

Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2021

bidrag: Stämmer nyanlända elevers upplevelse med några av de fördelar med translanguaging som forskningen lyfter fram

logotyp lärarnas skolutvecklingskonferens 2021 Kommunförbundet Skåne

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande


Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg