Burlövs kommun
Burlöv streamar undervisning

Under våren 2020 spelade förstelärarna in föreläsningar så att alla kan ta del av dem. Klicka på bilden för att komma till en site där vi samlat filmerna.

Förstelärare

Förstelärare i Burlövs kommun

Förstelärarna har genomgått en omfattande ansökningsprocess med både skriftliga ansökningar, intervjuer och klassrumsobservationer. De lärare som fått titeln i dag har tillsatts på basis av sin kvalificerade kunskap kring att hantera bedömning av elevers prestation, så att bedömningen gynnar elevens fortsatta lärande.


Kvar i verksamheterna

Som lärare måste man kunna uppmärksammas för de absolut viktigaste delarna av uppdraget: att vara en god pedagog och professionell i sin yrkesroll. I Burlöv är det därför viktigt att förstelärarnas primära uppdrag fortsätter att vara undervisning, eftersom det är utifrån den kompetensen som lärarna har fått titeln.


Kollegialt lärande

Förutom att förstelärarna alltid har sina dörrar öppna för att kunna fungera som inspiratörer för andra lärare, är de också en viktig resurs i det kollegiala lärande som kan uppstå när lärare möts för att lära med och av varandra. Från och med vårterminen 2017 strävar vi också efter att utveckla det kollegiala lärandet mellan olika förskolor och skolor genom Forum för förstelärare i Burlövs kommun.


Forum för förstelärare

Utbildning i svensk förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillsammans utforskar förstelärarna hur dessa perspektiv genomsyrar våra verksamheter idag och på vilka sätt vi kan använda oss av ett vetenskapligt förhållningssätt i våra utvecklingsprocesser.


En viktig del av arbetet är att förskollärare och lärare i Burlövs kommun sedan läsåret 17/18 systematiskt prövar och undersöker förändringar av undervisning i syfte att möta barns och elevers behov (prövar erfarenheter)[1]. Under läsåret 20/21 knyts undersökningarna till utvecklingsområdena ”Planera för undervisning" (förskola) och ”Utveckling av undervisningen” (skola).


Arbetet med undersökningarna sker i olika faser: analys av barns/elevers behov, formulering av fokus, syfte och fråga som ska undersökas, val av utformning av undervisning, val av metod samt materialinsamling, analys av materialet och formulering av resultat.


I arbetet med undersökningarna utgör Forum för förstelärare en resurs för skolorna. Till de gemensamma träffarna har förstelärarna i uppdrag att ta med frågor och erfarenheter från skolornas utvecklingsarbeten. På träffarna fungerar förstelärarna som kritiska vänner till varandra. Dessutom finns det möjlighet att få stöd av forskarutbildade lärares kompetens när det exempelvis handlar om dokumentation och analys.


Förstelärare i förskolan

Virvelhuset

Kristina Hedin

Camilla Kjellström

Förstelärare i skolan

Dalslundskolan 4–6

Sanna Lindesäng
Therese Petersson

 

Dalslundskolan 7–9

Maria Alsterlund

Robert Linqvist

Annika Matson

Stina Palmquist

 

Humlemadskolan

Mikaela Hilton
Annika Langwagen
Antonia Travesset

 

Komvux

Frida Aspe

Boel Jonasson

 

IM

Mustafa Al-Amide

 

Svenshögskolan

Agneta Browne
Mikael Gunnander
Julia Kraft

 

Södervångskolan

Olle Herrlin

Åsa Gustavsson

 

Tågarpskolan

Adam Hansson Rylander

 

Vårboskolan

Tomas Drivstedt
Sara Jägerman
Veronica Ranebjer
Maria Rosén
Mathilda Sandberg
Christina Wahlberg


[1] Prövad erfarenhet: en idé som prövas av kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation. Idén kan tidigare ha provats av en pedagog och visat sig framgångsrik (erfarenhet).


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg