Burlövs kommun
www.burlov.se

Information och avgifter

Anmälan till kurser

Vi använder ett anmälningssystem, Speedadmin, där du efter anmälan kommer kunna logga in på din profil och se vilka ämnen du köar till samt vilka ämnen du eventuellt är antagen till.

När du börjar på en kurs får du två lektioner att prova på utan kostnad. Du måste meddela innan tredje lektionstillfället om du inte vill fortsätta. Debitering sker efter tredje lektionen. Antalet platser är begränsade. Skulle du inte omedelbart bli antagen sätts du på kölista. När det finns en ledig plats hör vi av oss via telefon/email.

Du garanteras 28 lektioner per läsår.

Återanmälan

Återanmälan sker en gång per läsår under våren. Alla som går hos oss eller står i kö blir då kontaktade via den mailadress man uppgivit i Speedadmin med en förfrågan om man vill behålla sin plats inför kommande hösttermin. Återanmälan görs senast den 31 maj.

Du som står i kö

Du som står i kö blir kontaktad via den mailadress du har uppgivit med en förfrågan om du vill behålla din plats i kön. Återanmälan görs senast den 31 maj.

Avanmälan

Avgiften för hela terminen måste betalas även om du slutar mitt i terminen. Detta gäller även instrumenthyran. Vill du inte fortsätta på vårterminen ska du meddela via mail senast den 1 december annars utgår full avgift för vårterminen.

Avgift 4-20år

Barnkör, kör.

300 kr/termin


Instrument, solosång, musikproduktion, teater, skapande verkstad, dans.

625 kr/termin

Familjeavgift 4-20år

1200 kr/termin

Maxtaxa per familj, betyder att du

betalar högst 1200 kr för familjens barn oavsett hur många kurser ni går.

För att få familjeavgift måste alla barnen ha samma räkningsmottagare.

Vuxen avgift från 21år

Kör, orkester.

400 kr/termin


Instrumentundervisning i mån av plats.

900 kr/termin

Instrumenthyra

250 kr/termin

Instrumenthyran ingår inte i familjeavgiften.


Till anmälan och återanmälanKontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-10-01

Utbildning & barnomsorg