Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du få stöd i att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Känner du någon Burlövs-ungdom som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller komma ut på arbetsmarknaden? Kontakta i så fall mig som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret!

 

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16-20 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvar för att ha kontakt med dig och du har möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap. 9§). Tillhör du den här målgruppen kommer vi att försöka nå dig. Du är förstås även välkommen att kontakta oss. Vår dörr står också öppen för dig som är äldre än 20 år.

 

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens vägledningsenhet, arbetsmarknadsenhet och fältverksamhet. VI kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser såsom studie- och yrkesvägledning och praktik. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu. Det är frivilligt att ta del av våra insatser.

Kontakta oss

Kommunala Aktivitetsansvaret

Ungdomskoordinator

peak@burlov.se

040-625 69 88

Besök: Hantverkaregatan 16, Arlöv


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg