Burlövs kommun
www.burlov.se

För företag/arbetsgivare

Prao

Skolan söker samarbete med dig som företagare

Genom ditt engagemang kan du hjälpa våra ungdomar att göra välgrundade studie- och yrkesval. Att ta emot en ungdom under prao och visa upp ditt företag kan vara ett fantastiskt sätt att marknadsföra din bransch och dess yrken. Prao är en viktig del i elevernas lärande och utveckling där de får konkreta erfarenheter från arbetslivet. Dagens elever är framtidens arbetskraft.

Vinster för företagen:

 • Marknadsföra sin bransch och dess yrken
 • Öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sik
 • Samverkan mellan arbetsliv och skola tryggar framtidens kompetensförsörjning

Vinster för ungdomarna:

 • Ökade kunskaper om arbetsmarknaden
 • Värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och krav
 • Etablera kontakter med arbetslivet

Ta emot en prao-elev!

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Anmäler dig via formuläret nedan så blir du kontaktad av kommunens PRAO-samordnare.

Länk till samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad är viktigt att tänka på?

Upplevelsen blir mycket bättre för både ditt företag och för eleven om du har ett tydligt syfte med att ta emot eleven. Det kan exempelvis kunna handla om att du vill stärka bilden av företaget eller branschen, långsiktig rekrytering, träffa tänkbara sommarjobbare, hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval eller sprida kunskap om näringslivet. När det är tydligt för alla i företaget varför ni valt att ta emot elever fungerar mötet bättre mellan eleverna och medarbetarna. För att underlätta samarbetet med skolan är det viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som finns på samarbetet och vilka olika roller som företaget, eleven och skolan har.

Försäkring

Alla elever i Burlövs kommun är olycksfallsförsäkrade hela dygnet genom kommunens försäkring, även när de gör sin praktik, läs mer nedan.

Frågor att fundera på

 • Vad vill vi att eleven ska tycka om oss?
 • Vad vill vi förmedla om vårt företag?
 • Vad vill vi att eleven ska veta om företagsamhet och om att driva företag?
 • Vad vill vi att eleven ska komma ihåg efter sin tid här?
 • Hur gynnar det oss om eleven tycker att det varit roligt att arbeta i vårt företag eller i vår bransch?
 • Hur kan vi visa vad som är intressant med just vår arbetsplats?


PRIS - Prao i Skåne

PRIS är ett ESF-finansierat projekt som ska jobba för att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetsliv i Skåne. 30 skånska kommuner deltar i projektet som koordineras av Region Skåne. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. Burlövs kommun tar del av detta utvecklingsprojekt för att utveckla sitt prao-arbete vidare.

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare på Vårboskolan och Praosamordnare

Jonas Bokne

jonas.bokne@burlov.se

040-625 62 11

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg