Burlövs kommun

Allmän förskola

Allmän förskola syftar till att göra förskolan tillgänglig för alla barn oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.

Den allmänna förskolan ingår i den ordinarie förskoleverksamheten och erbjuder alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap, vilket ger möjligheter för barns positiva utveckling och lärande. 

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn ska, från och med höstterminen det år de fyller 3 år, erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Detta oavsett föräldrars sysselsättning, under minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 tim/dag eller 15 tim/vecka. 

Avgiftsfri och följer skolans läsår

Den avgiftsfria allmänna förskolan med 15 tim/vecka följer skolans läsår med studie- och lovdagar lediga. Det är frivilligt att anta erbjudande om plats i den allmänna förskolan.

20 timmars förskoleverksamhet per vecka.

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 20 timmars förskoleverksamhet per vecka i Burlövs kommun från 1 januari 2017. 

Om du är arbetsökande eller föräldraledig
(skollagen 8 kap 6 §)

Är du arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till 20 timmars förskoleverksamhet per vecka i Burlövs kommun från och med 1 januari 2017. 

​Schemaläggning

Schemaläggningen av de 20 timmarna görs i samråd mellan verksamheten och vårdnadshavaren. Flera av förskolorna planerar att förlägga tiden fyra dagar i veckan (måndag till torsdag) och då fem timmar per dag.                       

Avgift för 20 timmar

Avgift utgår enligt taxa och placeringen löper under hela året om det inte uppstår ett förändrat behov av omsorg. 


Från höstterminen det året barnet fyller 3 år ingår allmän förskola i placeringen och avgiften reduceras med motsvarande 25 %. Normalt betalar man 3% av inkomsten, från 1 september blir således avgiften 2,25% av inkomsten.  


Från höstterminen det år barnet fyller 3 år finns möjlighet till avgiftsfri placering motsvarande 35 veckor per läsår enligt ovan "Allmän förskola för 3-5 åringar".

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-08-27

Utbildning & barnomsorg