Burlövs kommun

Förskola

Förskola

I Burlövs kommun finns ungefär 1150 barn i förskoleverksamheten. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern 1 – 5 år.


Öppethållandet har så långt som möjligt anpassats efter föräldrarnas behov och förskolorna är öppna måndag - fredag inom ramen för 12 timmars öppethållande som förläggs mellan 06.00-18.30.

Barn under 1 år kan få plats efter särskild prövning enligt skollagen 2a kap.9 §. 


Barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder erbjuds plats motsvarande det omsorgsbehov som finns på grund av föräldrarnas arbete/studier samt restid till och från arbetet/studieplatsen.


Förskolan styrs av skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98) som reviderades 2010.

Verksamheten är avgiftsbelagd.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-08-27

Utbildning & barnomsorg