Burlövs kommun

Flytt av fordon

gul skrotbil

Att flytta bilar eller andra fordon som står fel är komplicerat. Det kan handla om skrotbilar på en parkeringsplats eller i naturen. Men det kan också handla om bilar som ägaren parkerat så att de är en trafikfara.

Trafikfarligt placerade

Fordon som står trafikfarligt eller hindrar trafiken får flyttas omedelbart av kommunen till uppställningsplats. Polisen och Burlövs kommun kan berätta om ditt fordon blivit flyttat och var och när du kan hämta ut det.

Långtidsuppställda

Om ett fordon står långtidsuppställd och bryter mot gällande föreskrifter på en allmän gata eller parkering, kan fordonflytt påbörjas. Därefter skickas ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet. Om fordonet trots det inte flyttas kan kommunen flytta fordonet till en uppställningsplats.

Tomtmark (kvartersmark)

Om ett fordon står uppställt privat mark kan fordonet flyttas på begäran av fastighetsägaren som får lämna in en ansökan (hemställan) till kommunen.

Vem betalar fordonsflytten?

Kostnaderna för transporten och förvaringen måste betalas innan fordonet kan hämtas. Kostnaden betalas av ägaren. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren alltid stå för kostnaden.

Synpunkter

Om du har synpunkter på handläggningen kan du kontakta Burlövs kommun.
Skicka ditt brev till Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller med e-post till burlovs.kommun@burlov.se. Märk ditt mejl med Fordonsflytt.

Tipsa om ett felparkerat fordon

Använd vår e-tjänst nedan för att anmäla felparkerade bilar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: