Burlövs kommun

Parkering

Parkering i Burlövs kommun

Trafikregler finns för din och dina medtrafikanters säkerhet när ni är i trafiken. Parkeringsregler är lika viktiga som alla andra regler och lagar. På gator och allmän plats i Burlövs kommun gäller att du får parkera i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag på samma plats om inget annat är skyltat.

Felparkerat fordon

Ser du en bil som är parkerad så att den bryter mot parkeringsregler, ser misstänkt övergiven ut eller utgör en fara för andra trafikanter kan du anmäla detta till oss. Enklast gör du det genom att anmäla via vår e-tjänst om felparkerat fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkeringsövervakning

I Burlövs Kommun är det Tekniska avdelningen som ansvarar för parkeringsövervakningen. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Securitas AB, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. Våra parkeringsvakter hjälper även till med att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt.

Parkeringsanmärkning

Om du har stannat eller parkerat fel på kommunal gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och bli skyldig att betala en felparkeringsavgift.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Hos kommunen kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har ett sådant funktionshinder att du behöver parkera nära bostaden, butiker, vårdcentraler, m.m. För att bli beviljad parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs läkarintyg. Ansökan om parkeringstillstånd gör du via vår e-tjänst Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
.

Kontrollavgift

Om du har stannat eller parkerat fel på kommunal tomtmark kan du få en kontrollavgift och bli skyldig att betala avgiften.

Andra regler kan gälla på privat mark

På privat mark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på plats och kontrollavgifter får inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering.

P-skivan kan hämtas gratis på Medborgarservice eller hos Burlövs bibliotek.

Du har fått denna parkeringsanmärkning av Burlövs Kommun för att fordonet inte har stannat eller parkerats korrekt, se framsidan av denna lapp för mer detaljerad information om vad som gäller.

Har du fått en parkeringsanmärkning (parkeringsbot) för allmän plats, skall du betala felparkeringsavgiften och betalningen sker till Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som sköter administrationen.

Betalningspåminnelsen som du har fått innehåller samma instruktioner som på parkeringsanmärkningen (lappen på vindrutan) på hur du går tillväga vid betalning.

Mer information om betalning kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Burlövs kommun hanterar inte ärenden kring överklagan av felparkeringsavgift, och hänvisar till instruktioner som finns på parkeringsanmärkningen.

Om du inte tycker att parkeringsanmärkningen är korrekt, får du vända dig till polisen. Du kan göra det via Polisens information om Parkeringsanmärkning - bestrida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du läsa mer om parkeringsanmärkningar, se Polisens frågor och svar om parkeringsanmärkningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du behöver fortfarande betala din felparkeringsavgift. Om din överklagan godkänns hos Transportstyrelsen, kommer avgiften att återbetalas till dig.

Frågor om betalning och återbetalning besvaras av Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har hand om administrationen kring felparkeringsavgift som har utfärdats på allmän plats.

Du har fått en kontrollavgift från Securitas för att fordonet inte har stannat eller parkerats korrekt enligt texten på kontrollavgiften.

Burlövs kommun hanterar inte överklagan av kontrollavgift. Om du inte tycker att kontrollavgiften är korrekt, får du vända dig till HOJAB Parkeringsservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som sköter administrationen.

Betalningspåminnelsen som du har fått innehåller samma instruktioner som på kontrollavgiften (lappen på vindrutan) på hur du går tillväga vid betalning. Mer information kan du läsa på HOJAB Parkeringsservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: