Burlövs kommun
www.burlov.se

Stora Bernstorp - Kronetorpstaden - Elisetorp - Östra Åkarp

Flygvy över Svenshög och Kronetorpstaden

Visualisering av Kronetorpstaden etapp II. Montage: Malin Hedin.

I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Ibland saknas också namn i befintliga miljöer.

Nu har namn beslutats för två gator i Stora Bernstorp, för en ny skola och etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden, ett torg i Elisetorp samt för två gator i ett nytt bostadsområde i östra Åkarp.

 

Burlövs kommun har haft namnförslagen på samråd under början av 2020 då det getts möjlighet att komma med synpunkter och yttranden. Förslagen har varit utsända för samråd med lantmäteriet, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

 

Inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i en samrådsredogörelse. Beslutsunderlag, samrådsredogörelse och protokollsutdrag redovisas under "Vill du läsa mer?".

 

Beslutade namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2020-04-28 (§ 73) om följande namn:

 

Stora Bernstorp: Meandervägen och Pilbladsvägen.

 

Kronetorpstaden: Storegårdsgatan, Jaktparksgatan, Mangårdsgatan, Betgatan, Vårsåddsgatan och Fröknarna Berghs torg. Kvarteren får namnen: Nathalia, Edla, Wilhelmina, Anne-Sofie, Alfred och Cronsjö. Den planerade skolan: Kronetorpskolan.

 

Elisetorp: Elisetorps plats.

 

Östra Åkarp: Nygårdsvägen och Floravägen.

 

Frågor

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: