Burlövs kommun
www.burlov.se

Grävningstillstånd och TA-planer

Kommunen kommer under första kvartalet 2021 att byta system för ansökan om grävningstillstånd och TA-planer. Vi återkommer med mer info.

Steven Ritts, Free Images

Grävningstillstånd och TA-planer

Vid grävningsarbeten i kommunala vägar krävs, i enlighet med väglagen (1971:948), att ledningsägaren söker tillstånd. Detta gäller i Burlövs kommun även annan allmän kommunal mark. I de flesta fall krävs även en godkänd TA-plan (Trafikanordningsplan) för att arbetet ska kunna utföras. Se Grävningsbestämmelserna nedan.

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

Trafikanordningsplaner ska visa hur arbetet ska utföras säkert för trafikanter och personal. TA-planen är ett minimum och fråntar inte sökande ansvaret för säkerheten. Väsentligt är att hantera säkerheten för utförare, bilister, cyklister och gående samt att minimera påverkan på till exempel kollektivtrafik, boende  och verksamheter.


Grävning på eller vid allmän väg kräver generellt TA-plan. Detta hanteras tillsammans med grävningsansökan i länken här nedanför.


Behörighet till grävningstillstånd

Ledningsägare som ska ansöka om grävningstillstånd behöver behörighet till systemet. Om du är ny användare så skickar du ett mejll till tekniska@burlov.se och anger namn på ledningsägare, namn på användare, epost-adress och telefonnummer på den som ska ha behörighet.


Kostnad för grävningstillstånd

När grävningstillstånd har beviljats tar kommunen ut en avgift för handläggning, framtida underhåll med mera.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: