Burlövs kommun
www.burlov.se

Skötsel och underhåll - felanmälan

Blommor framför medborgarhuset

Från den 1 april 2020 är Peab underentreprenör och sköter om gator, gång- och cykelvägar samt grönytor i Burlövs kommun.

Det kommer vara personal från Peab och deras fordon som du möter i kommunen.

Peab tar över driften och är kommunens utförare med ansvar för skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser på uppdrag av Burlövs kommun. Peabs uppdrag omfattar likaså gatusopning, brunnsrensning, sop- och latrintömning och övrig renhållning utomhus samt yttre skötsel av kommunens fastigheter. De ansvarar även för de gemensamma ytorna på kommunens odlings- och kolonilotter.

Synpunkter och felanmälan

Vid synpunkter eller felanmälan, använd vår e-tjänst Kontakt Burlöv eller ring till oss under ordinarie öppettider. Alla felanmälningar görs till Burlövs kommun precis som tidigare.

Akut felanmälan

Vid akuta ärenden utanför ordinare öppettider: kontakta jourtjänst för Burlövs kommun, telefon 040-676 93 71, så hjälper de dig vidare.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: