Burlövs kommun

Inflytanderådet

Inflytanderådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan socialnämnden och företrädare för brukare inom socialpsykiatrins verksamhet.

Rådet ska verka för att frågor som rör psykiskt funktionshindrade beaktas i socialnämndens verksamhetsplanering, förstärkt inflytande i frågor som rör psykiskt funktionshindrade samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådet består av sex representanter från verksamheten samt fyra ledamöter från socialnämnden. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Kontakta oss

Enhetschef Hälsa & Omsorg

Mette Kolnig

mette.kolnig@burlov.se

040-625 61 69

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg