Burlövs kommun
www.burlov.se

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet i Burlövs kommuns vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvård och i samband med vistelse på dagverksamheter och i daglig verksamhet.

Det övergripande ansvaret gäller bland annat den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.


Författningar och regler ska vara kända och efterlevas. Det ska finnas rutiner och instruktioner för sjukvårdsverksamheten och personalen ska ha den kompetens som är nödvändig med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten.


Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans funktion regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Emma Englander

emma.englander@burlov.se

040-625 63 93

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg