Burlövs kommun

Vill du bli redo att ta Steget?

Arbetsmarknadsprojektet Steget erbjuder personer med psykisk ohälsa ett individuellt stöd på vägen mot arbete, utbildning eller annan arbetsinriktad sysselsättning. Projektet syftar även till att öka kontakterna med privata och offentliga arbetsgivare samt att verka för ökad samverkan mellan myndigheter, vård, invånare och Burlövs kommun.

Projektet vänder sig till dig:

  • Med pyskisk ohälsa som vill vidare mot till exempel arbete eller studier
  • Som har beroendeproblematik men är redo att delta i ett arbetsmarknadsprojekt
  • Som är redo att med stöd, arbeta för att öka möjligheten till självförsörjning, bryta utanförskap samt förbättra hälsa och livskvalitet.


För att delta i projektet ska du vara i åldern 15-64 år och folkbokförd i Burlövs kommun.

Det här kan Steget erbjuda

I vårt gemensamma arbete har du kontakt med en arbetsmarknadssekreterare under hela inskrivningsperioden. Vi lägger tillsammans upp en plan och pratar om dina resurser, förmågor, intressen och hur vägen till din egen försörjning kan se ut.


Du får stöd hela vägen. Det kan vara att ta kontakter med arbetsgivare, myndigheter, vården, stöd ute på en arbetsplats eller att slutföra en utbildning. Tillsammans ska vi uppnå mål som till exempel att bryta isolering, förbättra din hälsa och att öka dina möjligheter till egen försörjning.

Vilka är vi på Steget?

Vi som arbetar på Steget har alla erfarenhet av att stötta personer med psykisk ohälsa ut mot arbete eller studier. Här finns arbetsmarknadssekreterare, socialsekreterare, boendestödjare, biståndshandläggare och en arbetsterapeut. Vi har också kontakt med studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Finansiering av Steget

Steget var tidigare delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Idag finansieras Steget av samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp (FINSAM).

Kontakta oss

Steget

E-post: steget@burlov.se

Telefon projektledare: 040-625 62 77

Adress: Hantverkaregatan 18, Arlöv

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg