Burlövs kommun
www.burlov.se

Ansök om stöd

Ansökan om omsorg, stöd och service görs till kommunens biståndshandläggare.

För att kunna bedöma ditt behov, görs en utredning och i de flesta fall vill bistånds-handläggaren träffa dig i hemmet.


Det är det individuella behovet av hjälp som avgör vilken form av stöd som beviljas.

Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ärendet skall behandlas på ett rättsäkert och lagenligt sätt.

 

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren beslut som skickas hem till dig.

 

Om du får avslag på din ansökan, kan du överklaga beslutet. I det skrifliga beslutet finns det information om hur det går till att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig med detta.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-02-08

Stöd & omsorg