Burlövs kommun
www.burlov.se

Sökresultat

Din sökning torghandel gav 10 träffar

Resultattyp

 • Webbsidor 2
 • Nyheter 1
 • PDF 7
 • Office-dokument 1
 1. Fil/dokument Torg och allmänna platser

  Torg och allmänna platser Torg och allmänna platser Torghandel är ett inslag i stadsbilden som bidrar till en levande gatumiljö. På Jacob Pers Plats i Arlöv finns sex torgplatser. För närvarande

  Senast ändrad: 2019-03-28 11.18 • Storlek: 216 bytes

 2. Fil/dokument Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Covid-19!

  leverantörer som är baserade i Burlövs kommun, med målsättningen att fakturor ska betalas inom 15 dagar, att under 2020 inte ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel och förbrukningsavgifter för el

  Senast ändrad: 2020-03-27 15.11 • Storlek: 1.4 kB

 3. PDF Samrådshandling_BurlövC_Plankarta.pdf

  breda passager finnas. H laga kraft. underjordiska ledningar. u Torg. Torghandel och uteservering. BCP genomfartsgata. 1 GATA 2 TORG 1 TORG 2 teknisk klass EI 30. brandteknisk klass E30. Torg. Torghandel

  Senast ändrad: 2019-12-03 16.51 • Storlek: 528.6 kB

 4. PDF Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2015-4.pdf

  än offentliga platser inom kommunen. För områden som upplåtits till torghandel gäller dessutom kommunens föreskrifter om torghandel, 12FS 1995:16. 3 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 6

  Senast ändrad: 2017-03-02 14.09 • Storlek: 46 kB

 5. PDF MBN_2020-06-23 - Protokoll.pdf

  torg – gångtrafik, torghandel och publik verksam- het. Skäl till beslut Uppställning av vagnen strider inte mot detaljplanen då det kan sägas ingå under bestämmelsen torghan- del. Men vagnen placeras

  Senast ändrad: 2020-06-29 16.22 • Storlek: 478.8 kB

 6. PDF Samrådsredogörelse Framtidsplan för Burlövs kommun.pdf

  SAMRÅDSREDOGÖRELSE FRAMTIDSPLAN FÖR BURLÖVS KOMMUN 130919 2 FÖRORD SAMRÅDSREDOGÖRELSE Förord Efter en arbetsam men spännande process i vilken alla kommunens förvaltningar, låg- och högstadieelever, politiker och näringsidkare har deltagit tog Kommun-

  Senast ändrad: 2017-01-16 14.36 • Storlek: 6.4 MB

 7. PDF Miljöprogram 2003-2008.pdf

  1 m i l j ö 2003–2008program BURLÖVS KOMMUN ● Miljöprogram 2003-2008, Burlövs kommun, har sammanställts under ledning av Miljö- och räddningsförvaltningen. ● Information om programmet och dess genomförande kan lämnas av Eva Landfors (projektansvarig)

  Senast ändrad: 2017-02-15 15.20 • Storlek: 1.2 MB

 8. PDF Översiktsplan - Framtidsplan för Burlövs kommun.pdf

  FRAMTIDSPLAN FÖR BURLÖVS KOMMUN Översiktsplan, Antagen 140422, Laga kraft 140522 2 FÖRORD Förord Du läser nu i ”Framtidsplan för Burlövs kommun”, for- mellt kallad översiktsplan. Framtidsplanen innehåller ställningstaganden med konsekvenser på

  Senast ändrad: 2017-01-16 14.36 • Storlek: 16.8 MB

 9. PDF Översiktsplan.pdf

  Översiktsplan, Antagen 140422, Laga kraft 140522, Aktualitetsförklarad 180502 FRAMTIDSPLAN FÖR BURLÖVS KOMMUN mawe23 Anteckning Accepted angett av mawe23 2 FÖRORD Förord Du läser nu i ”Framtidsplan för Burlövs kommun”, for- mellt kallad översiktsplan

  Senast ändrad: 2018-05-30 15.20 • Storlek: 16.9 MB

 10. Excel Information till alla 2017 webbgranskning.xlsx

  för torghandel Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål Finns det information om vad man kan få för stöd som företagare Finns det information om lediga lokaler och tomter

  Senast ändrad: 2019-05-29 11.01 • Storlek: 423.7 kB

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-06-20