Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vill du hjälpa till i våra verksamheter?

Kvinna i samspråk med äldre man

Nu söker vi återigen personer som vill hjälpa till i våra verksamheter.

Vi söker dig som kan tänka dig hjälpa till

Smittspridningen och konsekvenserna av Coronaviruset påverkar vår vardag och har gjort så sedan början av 2020. I våras var det många som hörde av sig till Burlöv och flera har hjälpt till i kommunen - sida vid sida med erfarna kollegor - främst inom vård och omsorg. Det är stort att se hur samhället sluter upp tillsammans i denna speciella tid. Med den ökade smittspridningen ställs vi eventuellt inför nya oförutsedda behov. 

Områden där vi är ser behov av anmälningar:

  • Omsorg för de med särskilda behov och de äldre; en verksamhet som pågår dygnet runt och som inte går att stänga.
  • Kök, vaktmästeri, lokalvård, transporter, med mera.

Många anmälde sig i våras - anmäl dig igen!

Enligt våra gallringsregler och för att skydda integriteten har vi varit tvungna att ta bort de gamla intresseanmälningarna i vårt e-tjänstprogram.

Kan och vill du som tidigare anmält dig bidra till verklig samhällsnytta för våra medborgare i Burlöv anmäler du dig igen via e-tjänsten.

Helt ny anmälan?

Du som inte har anmält dig tidigare i våras, men nu känner att du kan och vill bidra använder självklart också e-tjänsten. Har du en profil och erfarenheter som passar och vi har behov, så kommer vi att kontakta dig.


Vårt varmaste tack!

Senast uppdaterad: