Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-10

Utställning av Miljöprogram 2030

Man med ett litet barn vid en sjökant

Miljöfrågorna har under åren blivit en alltmer självklar del både i vardagen och i kommunens verksamhet. Miljöprogrammet utgör ett av Burlövs kommuns övergripande miljöstrategiska dokument för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030.

Du har möjlighet att lämna synpunkter

Är miljöfrågorna viktiga för dig? Med utgångspunkt i Miljöprogram 2030 önskar vi nu få dina synpunkter på vad du tycker är viktigt att vi arbetar med för en bättre miljö i kommunen och globalt.

 

Läs utställningsmaterialet

 

Synpunkterna ska lämnas senast den 1 april 2020.

Senast uppdaterad:
2020-02-10