Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-10-03

Tyck om Burlöv - Din möjlighet att påverka

Årets medborgarundersökning är på gång! Ta chansen att tala om vad du tycker om Burlövs kommun!

Är du bland de 1200 personer som Statistiska Centralbyrån (SCB) slumpmässigt har valt ut för att delta i medborgarundersökningen 2018 i Burlövs kommun?

 

Du som är utvald har fått information i din brevlåda och vi vill väldigt gärna ha dina synpunkter på den service och de tjänster vi utför åt medborgarna i Burlövs kommun. Även inloggningsuppgifter har skickats ut till webbenkäten. I år har SCB anpassat enkäten så att det är lättare att svara i en mobiltelefon eller på en läsplatta. För dig som hellre svarar på papper skickades enkäten ut i början av september.

Dina synpunkter är viktiga!

Är du utvald, så hoppas vi du vill delta! Ju fler som svarar desto bättre bild får beslutande politiker och tjänstepersoner om vilka områden medborgarna tycker behöver utvecklas och förbättras.

Senast uppdaterad:
2019-07-29