Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Trafikarbeten och tillgänglighet

Lommavägen

Lommavägen förnyas med ny gång- och cykelväg. Arbetet omfattar även området runt Medborgarhuset

Under sommaren och hösten genomförs flera stora arbeten i Arlöv som påverkar trafiken och hur vi tar oss till och från olika platser i kommunen.

Lommavägen nära Medborgarhuset

Miljön runt Medborgarhuset vid Lommavägen ska förbättras.

Arbete inleds i början av juli för att göra större förbättringar. Bland annat ska tillgängligheten till Medborgarhuset och Vårboskolan ökas för gångtrafikanter och cyklister. Inledningsvis stängs trafiken av under en månad för att två övergångsställen ska anläggas. Omledning av fordonstrafiken kommer då att göras till den gamla vägbanan som varit ur bruk sedan den nya järnvägsbron anlades.


Trafiken leds i början av augusti tillbaka till den ordinarie nya vägen. Under hösten görs sedan återstående arbete. Kärleksgatan ska förbindas med Lommavägen med ny gång- och cykelbana, en mindre parkering ska byggas bort och den gamla vägbanan under järnvägen ska tas bort, nya växter planteras, gång- och cykelbanor göras klara, liksom ny parkeringsplats närmare Länsmansgatan.


Arbetet utförs av BAB Entreprenad på uppdrag av Burlövs kommun och ska vara klart i november 2020.

Nya Burlövs station

Burlövs nya station tas i bruk efter det stora "Tågstoppet" 22-28 augusti

Burlövs Station

Stationsbygget har pågått under en längre tid och nu ska snart Burlövs nya pendeltågsstation invigas! I samband med trafikomläggningen och det stora tågstoppet 22-28 augusti görs de sista förberedelserna, sedan ska resenärer och trafikanter få ta den nya stationen i bruk!

Kronetorpsvägen

Det är återigen dags för ett stort arbete med järnvägsbron över Kronetorpsvägen

Nytt arbete på Kronetorpsvägen

Till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv. Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober till april nästa år. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden men under fyra veckor är vägen helt stängd.


När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center. Vägen är stängd under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november. Vägen stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4,20 meter. Lastbilar och tung trafik, gående och cyklister och leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Regionbuss

Busslinje 130 kommer att få en ny hållplats som får namnet Kronetorp!

Hållplats Kronetorp öppnar den 16 augusti

Den nya busshållplatsen är klar och i samband med att Skånetrafiken byter tidtabell den 16 augusti kan du sedan hoppa av och hoppa på vid vår nya busshållsplats i Arlöv. som kommer att bli ett bra alternativ för främst boende i Kronetorp. Det är busslinje 130 som kommer att stanna vid Kronetorp.

Senast uppdaterad: