Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-11-04

Start för totalförsvarsövning 2020

ÖB Micael Bydén och Landshövdningen i Skåne, Annelie Hultén

Överbefälhavare Micael Bydén och landshövding Annelie Hulten

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.

- Burlövs kommun ser fram emot att delta i övningen, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Första delen av Totalförsvarsövning 2020, (TFÖ2020) , startar i dag och fortlöper sedan under hela 2020. I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.

Övningen ger oss möjlighet att utveckla samarbetet som krävs, mellan civila krafter och det militära försvaret, för att vi ska stå emot olika sorters angrepp.

 

- Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt eller militärt försvar. I Burlövs kommer vi att delta i de delar av övningen som är relevanta för kommunen, säger Lars-Åke Ståhl.

Burlövs kommun är en del i Sveriges totalförsvar

TFÖ 2020 utgår från ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

 

- Som en del av förberedelserna inför TFÖ 2020 har Burlövs kommun deltagit i den regionala samverkansövningen Flinta. Genom att öva skapar vi tillsammans en gemensam grund att stå på, menar Lars-Åke Ståhl.

Starkt totalförsvar ska stå emot påfrestningar

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.

 

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), leder och samordnar övningen. Totalförsvar Skåne, som är ett varumärke för den regionala totalförsvarsplaneringen, bygger vi tillsammans.

Lär dig mer om Sveriges totalförsvar!

Klicka och se en film om TFÖ2020 och Sveriges totalförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av två delar. Dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, samt civilt försvar där Länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

• Värna om den civila befolkningen.

• Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.

Senast uppdaterad:
2019-11-04