Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Smittspridningen ökar i Skåne, höstlovsaktiviteter ställs in i Burlöv

Wuhan coronavirus novel influenza virus cells spreading. Chinese pneumonia disease causing death, sickness and contagion worldwide - 3d animation

Smittspridningen av Covid-19 ökar i Skåne. Till följd av detta ställs alla höstlovsaktiviteter inom ramen för "Kul i Burlöv" in. Läs mer om vad smittspridningen innebär och vad vi tillsammans behöver beakta.

Grunden till beslutet är ökad smittspridning

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen i vårt län.

 

Det innebär bland annat:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 

I dag har även Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

 

Folkhälsomyndighetens beslut gäller till 17 november men kan förlängas. Länsstyrelsens beslut gäller till 30 november men kan förlängas, eller förkortas, beroende på utvecklingen av smittspridningen.

Senast uppdaterad: