Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-12-18

Slutligt valresultat 2018

ordförandeklubba ovanpå text i en bok

På årets sista kommunfullmäktigemöte den 17 december bestämdes vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna nästa mandatperiod, 2019-2022. Här följer en redovisning av de största nämnderna vilka som blev ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande samt oppositionsföreträdare.

Kommunstyrelsen

Ordförande och kommunalråd: Lars Johnson (M)

1:e vice ordförande: Mats Lithner (L) 

2:a vice ordförande: Rolf Hagmann (SD)

Oppositionsföreträdare (partigruppsledare)

25 % Christer Swahn (SD)

25 % Katja Larsson (S)

 

Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Anders Brännström (L) 

1:e vice ordförande: Håkan Dahlgren (M) 

2:a vice ordförande: Rolf Hagmann (SD)

 

Socialnämnden

Ordförande: Sara Vestering (M)

1:e vice ordförande: Owe Håkansson (C) 

2:a vice ordförande: Laila Knudsen (SD)

 

Utbildnings- och kulturnämnden

Ordförande: Amelie Gustafsson (M) 

1:e vice ordförande: Kristoffer Daag (L) 

2:a vice ordförande: Ingvar Olsson (SD)

 

Kommunfullmäktiges presidium

Tidigare i år valdes också vilka som ska sitta i kommunfullmäktiges presidium.Till ordförande i kommunfullmäktiges presidium valdes Fredrik Jörgensen (C), till förste vice ordförande valdes Leif Westin (M) och till andre vice ordförande valdes Christer Swahn (SD).

Senast uppdaterad:
2018-12-18