Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Skärpning av allmänna råd - åtgärder i Burlöv

Bild Region Skåne om allmänna råd smittspridning

***Uppdaterad 18 november 2020***

Tillsammans kraftsamlar vi nu i Skåne för att begränsa smittspridningen av Covid-19 i vårt län. Det innebär efter beslut och besked från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne och Länsstyrelsen att vi i Burlövs kommun återigen får ändra vårt sätt att arbeta och tänka på vad vi kan göra för att minska trängsel och hålla avstånd till varandra. Skärpningen av de allmänna råden har förlängts till 13 december.

Omställning för minskad trängsel och större avstånd

Under dessa dagar gör vi en snabb omställning i kommunens verksamheter för att i så stor utsträckning som möjligt fortsatt kunna erbjuda service och aktiviteter för våra medborgare men för att exempel ytterligare minska trängsel i våra lokaler och öka avstånd mellan människor. Allt för att minska smittspridningen, vilket vi alla behöver bidra till.

Så får du information om förändringar

Med många av våra medborgare har vi personlig direktkontakt med och då lämnas information muntligen. Andra får information om inställda evenemang eller omställning via e-post eller system där vi regelbundet lämnar information och har möjlighet att snabbt delge nyheter.


Facebook är idag ett vanligt sätt för oss att informera och hålla kontakt med medborgare och andra intersserade. Därför rekommenderar vi er att söka information även där om inställda evenemang eller aktiviteter som du kan vara berörd av. Det gäller till exempel Facebook-sidorna för Möllegården kultur, biblioteken och badet. Följ oss gärna för snabb information!

Därför görs skärpningen

Skärpningen av de allmänna råden i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Åtgärderna i Burlöv syftar till att minska smittspridningen.


Det är på allvar nu. Vi behöver dra i nödbromsen tillsammans för att bryta den här utvecklingen. Alla måste hjälpas åt och ta ansvar och följa de skärpta råden för att minska smittspridningen.


Alla måste ta personligt ansvar genom att hålla avstånd och undvika trängsel. Tillsammans bidrar vi till minskad smittspridning i Skåne.
Var räddda om er! Tillsammans tar vi till oss de nu skärpta allmänna råden för oss som bor och verkar i Burlöv och i Skåne.

Senast uppdaterad: